Åbent brev til:

Politikere, myndigheder,virksomheder, fagforeninger og private m.m.

 

Du er her -Velkommen>

Velkommen til Åbent brev.

 

Blå eller understregede tekster i disse dokumenter er link. | Nyeste indlæg |

Gå til, på denne side:

| Indledninge | Nødret | Hvorfor? | Eks. udgivelser | Udgive et brev | Udgive betingelser | Pseudonym | Whistleblowere.

Åbent-brev.dk er under opbygning og der vil forekomme nogle ændringer hen ad vejen.

Man kan sende breve og svarbreve til åbent brev pr e-mail til@aabent-brev.dk

Det er planen at dette skal kunne gøres på flere forskellige måder.

Magten!

Tavshed er magtens ultimative våben.
Charles de Gaulle

Nu er det ikke bare politikerne, der er en skændsel for landet eller samfundet. Det er hele systemet.
Desto mere man ved om det, desto mere lort (undskyld mit franske) dukker der op. Og hvad systemet ikke kan tie ihjel, overdramatiserer man og tromler alle ned, for at lukke munden på folk. Systemets folk er skruppelløse og kyniske.
Det var blot et par eksempler på Danmark i en nøddeskal.

Hvis vi tager noget af det sidste først.
Uanset om man er for eller i mod Lærekonflikten.

Hvorfor siger magthaverne det ikke bare som det er?
De mener de forkælede lærer skal indordne sig under resten af arbejdsmarkedets normer.

Var det aftalt spil?
I hvert fald bar regeringen og KL sig så himmelråbende kluntede ad, at ingen med mere end to knive i skuffen, er i tvivl om at det var aftalt spil. Og de bar sig ad, som skrædderne i ”Kejserens Nye Klæder”. Magten respektere ikke, at folk ikke er så dumme og uoplyste som de kunne ønske sig.

Knap er lærerkonflikten overstået før skrædderne i ”Kejserens Nye Klæder” er på spil igen. Nu med en ny offentlighedslov. Ingen af dem med mere end de to knive i skuffen, er i tvivl om at det er fordi, der må ligge suspekte bagtanker bag.

Korruption fra latin corruptio, betyder "fordærvet tilstand, forfald eller bestikkelse" Altså ikke enten eller. Men både og.
Hvordan får man hul på den Danske fordærv?

Organisationer som:

Ser åbenbart ikke (vil ikke se) korruptionen i Danmark. De er alle kontaktet og oplyst om nedenfor nævnte dokumentationer. Organisationerne ønsker ikke at svare på henvendelserne, men tromler spørgerne ned eller tier os ihjel i bedste system stil. Man kan kun få en mistanke om, at beskidte jurister og politiske kræfter har en stor finger med i spillet.

Demokratiet er en illusion. Den er i hvert fald ved at blive skiftet ud med diktatur.

Vi ved at Tavshed er magtens ultimative våben. Så lad os tvinge dem i dialog!

Ikke bødlen gør mig bange
Ikke hadet og torturen
Ikke dødens riffelgange
Eller skyggerne på muren
Ikke nætterne når smertens sidste stjerne styrter ned
Men den nådesløse verdens blinde ligegyldighed.
- Halfdan Rasmussen

 

Indledning

Hensigten med åbent-brev.dk, er at råbe folk op, der ellers er svært tilgængelige. Folk der sidder i magtfulde positioner, har ofte ikke den svage i tankerne.

Kan du ikke få svar, på en henvendelse, til en af de overnævnte. Eller synes du deres svar går ud på at tie dig ihjel, eller trætte dig med noget der er uvedkommende for din sag. Så kan du prøve at skrive dit brev her i Åbent-brev.dk

Den der ønsker at få et åbent brev lagt ud, vil være beskyttet mod personer der tromler folk ned qua sine evner, og erfaringer som kommunikator. Deres svarbreve vil blive tilbagevist med begrundelse, og om at udtrykke sig klart, forståeligt og sober.

Man må gerne udtrykke sig klart og skarpt. Det skal bare være sandt. Det må folk i magtpositioner kunne tåle. Men de skal ikke få lov, at tromle dig ned. Det er muligt, nogen vil påstå, det er ulige, men sådan er opfattelsen ikke herfra. Det ulige er, at folk i magtpositioner, ofte benytter sig af det.

Et hvert indlæg skal godkendes før det lægges ud. Det betyder også, at internet Trolls og lign. ikke vil få en mulighed for at sabotere indlæggene.

Åbent-brev.dk er IKKE et debatforum. Dertil kan henvises til f.eks. www.borgerdebat.dk

Jeg påberåber mig NØDRET

Til at vise nogle scener og dokumenter fra DR og TV2 og andre hvis det viser sig nødvendigt, trods loven om ophavsret. Det er ganske enkelt beviser for den uret systemet begår.

Begrundelsen. Der er noget helt riv ravende galt i Danmark og systemet tier det ihjel. Medierne forsøger kun halvhjertet at gøre opmærksom på problemerne. De har sikkert deres grunde. Men ved hjælp af diverse TV klip, scener og dokumenter samt andres breve, dokumentere, at domstolene med politikernes ønsker dømmer mange uskyldige mennesker. Man kan ikke forestille sig, at nogen uskyldig dømte, ikke lider stærkt under det og at helbredet dermed er alvorligt truet. Desuden er det dybt ærekrænkende og folks liv og velfærd er for alvor truet.

Det er den korte version af, at jeg påberåber mig NØDRET. Her er den lidt længere version.

Hvornår er der tale om nødret?

Dette er forsøgt

Gå til top

Hvorfor åbent brev? Derfor:

Helge Adam Møller (K fhv.MF) har ret. Der er brodne kar alle steder.
Det har forhenværende landsdommer Holger Kalleauge også i det han fortæller på klippet herunder.
Professor i Retsvidenskab, Ole Krarup i hans citat lidt nede af siden.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anklagere bruger i flere tilfælde en paragraf som ellers er tiltænkt rockere, til at holde politiets materialer hemmeligt for forsvarene og den anklagede i eller almindelige straffesager.
Rockerloven blev indført for at beskytte mennesker der vidner mod rockere. Men meget tyder på, at anklagerne i stigende grad, bruger mulighederne for at hemmeligholde materialerne for forsvarerne også i andre sager som økonomisk kriminalitet og seksuelle overgreb og narkokriminalitet der ikke er organiseret.
Forhenværende Landsretsdommer Holger Kallehauge siger : "Der er ingen tvivl om, at når anklagermyndigheden får yderligere beføjelser og politiet får stærkere muligheder, så bruger de det i stadig stigende grad, fordi succesen er åbenbar, set fra deres side"
Normalt skal anklager og forsvaret have samme adgang til politiets materialer. Men i rockerloven fra 2003 fik anklageren mulighed for i undtagelsesvis at hemmeligholde    noget af politiets materiale for forsvarene, også i anden grov kriminalitet. Hvor ofte det sker er hemmeligt, men en rundringning til landets politikredse , som DR1 dokumentar tyder på en stigning.
"Det betyder at vi alle sammen udsættes for, at vores retssikkerhed bliver begrænset, hvis vi skulle komme i en situation, hvor vi bliver tiltalt i sådan en sag" siger Holger Kallehauge.
Det mærkede en af advokat Claus Nørregaards klienter , som var tiltalt for seksuelle overgreb. Politiet hemmeligholdt materiale og advokaten forsøgte hele veje til højesteret at få det, men uden held. Kun ved at bruge et smuthul i loven fik advokaten materialet og det blev afgørende for, at dommerne frifandt hans klient.
Claus Nørregaards siger : "Det havde i hvert fald i første række en afgørende betydning for min sag."
Holger Kallehauge siger: "Risikoen for retsstaten og princippet om fair trav bliver krænket, er altid til stede, når dele af materialet er skjult. Det indeholder kimen til et justitsmord.
Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen siger: "Der er ingen tvivl om, at alt andet lige, er det sundeste og rigtigste at en forsvarer har adgang til samtlige oplysninger., her overfor, står nogle meget vigtige hensyn, i nogle typer af sager, og det som reglerne gør, er at ramme en meget hårfin balance i mellem de stående hensyn.

Amnesty Danmark vil ikke kommentere på indslaget om rockerloven. Se hvorfor

Politiet tilbageholdt beviser

Et uddrag af Professor i Retsvidenskab, Ole Krarups bog ”Retten, Magten og moralen”: 
"Systemerne lukker sig om fejlene som efterhånden forvandler sig til overgreb,
og jo mere graverende de er, des stærkere virker lukkemekanismerne.
Gang på gang oplever man at politifolk, anklagere, dommere og nævninge
lukker øjnene for selv åbenbare modsigelser. 

Retssystemet fungerer i skyggen af en ufejlbarlighedsmyte der udelukker fejltagelser.
Fejl er ikke blot pinlige, de er principstridige. Enhver dom er i sig selv en bekræftelse
af sandheden."
Hele bogen kan hentes her: 

For almindelige mennesker, gælder ukendskab til loven ikke og fritager ikke for ansvar og straf.
Det er en helt anden sag for dem der har kendskab til loven. f.eks.politiet Det sørger statsadvokaterne for og hvis en whistleblower forsøger at afsløre politiets ulovlighede kommer statsadvokaten igen.

Det bør nu stå tindrende klart for enhver, at politi, anklagemyndighederne og domstolene er bedøvende ligeglade med om man dømmer uskyldige. Det, det hele drejer sig om, er at holde på magten og holde pengemaskinen inden for det juridiske system i gang. Og bag det hele, står kyniske politikerne med ansvaret, der skal druknes i studehandler og taktik, blot for at kunne mene, at vi almindelige Danskere er så snot dumme, at vi ikke fatter et ord af det hele.

Står der mon og skånselsløse spinddoktorer bag politikerne?

Gå til top

Eksempler:

Hårdere straf for voldtægt mod bevidstløse kvinder

Anmeldelsesfrist for sexkrænkede børn bliver længere

Så sker det igen.

Gå til top

 

Udgive åbent brev

For at kunne få udgivet et åbent brev her på siden, skal åbent-brev.dk have dine personlige oplysninger som

Navn
Adresse
Telefon nummer
E-mail adresse

Dit navn vil f.eks. se således ud under dit brev
Hans Jensen (eller pseudonym)
HXXXXXvej
6X00

Eller du kan få udgivet dit brev under et pseudonym
Du vil have fuld kilde beskyttelse.

åbent-brev.dk skal have e-mail adressen og navn samt titel til den eller dem du stiler dit brev til.

Hvis du har ønsker til, hvordan dit brev skal formateres, kan du sende det i HTLM eller en vedhæftet Word fil eller .rtf

Hvis du bruger link i dit brev, skal de fremgå umiddelbart efter det ord eller den sætning, der skal vise et link.Hvis f.eks Åbent brev skal være et link skal du bruge "" om "Åbent brev" efterfulgt af linket: http://aabent-brev.dk/

åbent-brev.dk er ikke en hadeside. Men du kan godt skrive til nogen du hader. Men pas på med dine udtryk og injurie lovgivningen.

Se et eksempel her:

Gå til top

 

Giv mig kraft og styrke til at acceptere det, der ikke kan ændres -
Giv mig mod til at kæmpe for det, der bør og skal ændres....
Giv mig visdom til at skelne mellem disse to ting.
Marcus Aurélius.

Betingelser:

Dit brev og svarbreve skal godkendes af åbent-brev.dk før det bliver udgivet, for at beskytte dig selv og andre mod misbrug og ulovligheder, som f.eks. injurier, racisme, trusler, hetz, Trolls osv. osv.

Injurie begår man f.eks. hvis du fornærmer eller ærekrænker, og påstår noget om en navngivet person og du ikke kan bevise det.

Dit brev eller svarbrev, kan blive afvist, hvis åbent-brev.dk ikke mener det er passende for denne side og du må så finde et andet sted at få offentliggjort dine ytringer.

Du kan skrive til alle former for politikere og andre former for magthavere og myndigheder. Private organisationer og firmaer.

Husk dokumentation og bevismateriale hvis det er nødvendigt.

Breve og svar, vil blive stående på ubestemt tid, så andre kan have gavn af indholdet. For at fortryde et indlæg og få det slettet, skal man have en usædvanlig god begrundelse og der må ikke, være svaret på indlæget.

Efter ombudsmanden retnings linier, bør man forvente et svar inden 10 dage. Det gælder fra den dag vedkomne har fået brevet. Herefter må du rykke for svar. Du skal rykke for svar, fra den side dit indlæg er på.

Indtil videre, er udgivelser gratis. Svar vil altid være gratise. Senere vil et indlæg, skulle betales med et berløb efter aftale os imellem.

Du er selv ansvarlig for det du skriver.

åbent-brev.dk påtager sig intet ansvar.

Gå til top

Indlæg fra Whistleblowere er særligt velkomne.

På mange offentlige arbejdspladser, får ulovligheder lov at leve, fordi der er en hærsker syg magt kultur, fra toppen og ned. De ansatte tør ikke at ytre sig. Det er skidt for os alle sammen og for systemet.

Her kan du få udgivet beviser 100 procent anonymt.
Bliver de sendt fra mail, vil sporene blive slettet.

Ønsker du der skal gå et stykke tid før dine beviser bliver udgivet, respekteres dette.

Gå til top